Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en gebruiken van deze website, ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid, de richtlijnen tussen u en Establishment Labs bepalen. Als u het oneens bent met deze voorwaarden of een deel ervan, gelieve dan onze website niet verder te gebruiken.

De term “Establishment Labs” of “ons” of “wij” verwijst naar de eigenaar en verantwoordelijke van de website en databanken, Establishment Labs, Zona Franca Coyol, 20113, Alajuela, Costa Rica. Ons bedrijfsregistratienummer is 3-101-366337. De term “u” verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina’s van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, de prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onjuistheden of fouten kan bevatten en we sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate toegestaan door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website beantwoorden aan uw specifieke eisen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot: het ontwerp, de lay-out, look, design en grafisch materiaal. Reproductie is verboden, tenzij in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden en formulieren.
  • Alle handelsmerken op deze website, die niet eigendom zijn van of in licentie gegeven zij door eigenaar, worden als dusdanig vermelden,
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een schadevergoeding of betreft een strafbaar feit.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en om u bijkomende informatie te bieden. Zij betekenen niet dat we instemmen met de website(s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website kan worden onderworpen aan de wetten van Costa Rica en internationale verdragen.